Nazwa badania Bez kontrastu Z kontrastem
TK przysadki mózgowej 280 zł 360 zł
TK oczodołów 200 zł 300 zł
TK twarzoczaszki 250 zł 350 zł
TK piramid kości skroniowych 250 zł 350 zł
TK zatok obocznych nosa 200 zł 300 zł
TK nosogardzieli ( TK szyi) 290 zł 390 zł
TK klatki piersiowej i śródpiersia 270 zł 370 zł
TK jamy brzusznej 270 zł 370 zł
TK miednicy 270 zł 370 zł
TK kończyny górnej lub dolnej 270 zł 370 zł
TK kręgosłupa (C, Th, L-S) 270 zł 370 zł
TK badania dwóch okolic anatomicznych (przylegających) 430 zł 500 zł
TK angiografia 550 zł