Zakład Opiekuńczo – Leczniczy szpitala Nefrolux w Siemianowicach Śląskich to wysokospecjalistyczna jednostka udzielająca całodobowo świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację chorych, którzy nie wymagają hospitalizacji szpitalnej.

Opiekę nad chorymi sprawuje personel medyczny z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykazujący się dużą empatią i spersonalizowanym podejściem do pacjenta.

Przyjmowanie wniosków na ZOL odbywa się codziennie w godzinach od 10:00 do 12:00.


Profil leczenia i zakres świadczonych usług

Świadczenia medyczne udzielane w Zakładzie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 • opieka lekarska i pielęgniarska
 • konsultacje lekarzy specjalistów
 • leczenie dietetyczne
 • opieka psychologa
 • zabiegi pielęgnacyjne
 • rehabilitacja (terapia zajęciowa, logopedyczna, psychologiczna)
 • kontynuacja leczenia farmakologicznego,
 • podstawowe badania diagnostyczne
 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny/opiekuna do opieki i pielęgnacji w warunkach domowych

Personel

Kierownik Oddziału

 • mgr Bogumiła Michałek - Specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego, Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

Wyposażenie oddziału

Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy dysponuje:

 • 20 łóżkami w nowoczesnych, komfortowych salach 1- 2 osobowych (każda sala posiada własną łazienkę i bezpłatny dostęp do Internetu)

Informacje dla Pacjentów: