Stacja Dializ w Siemianowicach Śląskich prowadzi kompleksową opiekę nad pacjentami ze schyłkową niewydolnością nerek.

Świadczy usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Zakres usług

  • HemodializoterapiaWyposażenie stacji dializ

Jednostka dysponuje:

  • 25 stanowiskami dializacyjnymi
  • Nowoczesnym sprzętem medycznym


Personel

Kierownik Stacji Dializ

  • Dr n. med. Joanna Witkowicz - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Nefrologii

Pielęgniarka Koordynująca

  • Jolanta Respa


Informacje dla Pacjentów:

Jak przygotować się do zabiegu hemodializy?

Kilka miesięcy przed pierwszą hemodializą konieczne jest utworzenie dostępu naczyniowego. Jest to miejsce ciała, gdzie do organizmu wprowadzana jest igła lub cewnik w celu przeprowadzenia dializy. Odpowiednio wczesne zaplanowanie miejsca utworzenia dostępu naczyniowego przed rozpoczęciem dializ, zapewnia pacjentowi możliwość skorzystania z większego zakresu wyboru.

Dostęp naczyniowy do dializ jest „linią życia”. Odpowiedni wybór jego umiejscowienia zapewnia pacjentowi dobre samopoczucie i możliwość prowadzenia ulubionych form aktywności.

Co to jest dostęp naczyniowy?

Poprzez dostęp naczyniowy do hemodializy należy rozumieć chirurgiczne wytworzenie połączenia naczynia tętniczego z żylnym, zapewniające – po okresie dojrzewania – poszerzenie światła i pogrubienie ściany ramienia żylnego (tzw. arterializacja), co umożliwia wielokrotne jego nakłuwanie w celu pobierania krwi poprzez aparat dializacyjny i oddawania jej do krwiobiegu. Takie połączenie nazywamy przetoką tętniczo-żylną.