Poradnia Diabetologiczna prowadzi stałą, kompleksową opiekę nad pacjentami z każdym typem cukrzycy. Świadczy usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Profil leczenia i zakres usług

  • Profilaktyka, rozpoznawanie oraz specjalistyczne leczenie powikłań cukrzycy
  • Indywidualna i grupowa edukacja diabetologiczna dla chorych z cukrzycą i ich rodzin, prowadzona przez doświadczonego edukatora (zasady prawidłowego żywienia, instrukcja obsługi glukometru, techniki podawania insuliny i inne zagadnienia)
  • Konsultacje ze specjalistami z innych dziedzin medycyny


Informacje dla Pacjentów:

Odwołanie wizyty u specjalisty

Prosimy o wcześniejsze, telefoniczne odwołanie wizyty w przypadku niemożności przybycia.

Kontakt telefoniczny: 32 621 26 05
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 20:00

Przygotowanie do wizyty do specjalisty

Prosimy zgłosić się z dowodem osobistym 5 minut przed planowaną wizytą do rejestracji. Jeśli wizyta w poradni będzie realizowana w ramach NFZ, należy dostarczyć skierowanie od lekarza kierującego.
Na pierwszą wizytę należy przygotować dotychczasową dokumentację medyczną: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki badań obrazowych oraz wypisy ze szpitali.

UWAGA! Skierowanie do lekarzy specjalistów należy dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia rejestracji wizyty. Niedostarczenie skierowania w wyznaczonym terminie skutkuje wykreśleniem z kolejki oczekujących.