Informacje o oddziale

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii to nowoczesna jednostka, spełniająca restrykcyjne – krajowe i europejskie standardy pod względem lokalowym i sprzętowym. Wysoko wyspecjalizowany zespół lekarsko-pielęgniarski zapewnia kompleksową, profesjonalną opiekę nad pacjentami w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Profil leczenia i zakres świadczonych usług

Oddział świadczy szereg usług medycznych zarówno na rzecz pacjentów hospitalizowanych w szpitalu Nefrolux, jak i korzystających ze świadczeń ambulatoryjnych. Zakres usług:

 • konsultacje anestezjologiczne w oddziałach zabiegowych w ramach przygotowania pacjentów do planowych i nagłych zabiegów operacyjnych
 • konsultacje anestezjologiczne w oddziałach niezabiegowych
 • wykonywanie znieczuleń do zabiegów przeprowadzanych w Pracowni Endoskopii
 • opieka pooperacyjna i ciągłe monitorowanie bólu pooperacyjnego w oparciu o specjalnie opracowane standardy postępowania przeciwbólowego
 • prowadzenie właściwego postępowania przeciwbólowego u pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym zarówno planowym, jak i pilnym
 • zakładanie wkłuć centralnych oraz wykonywanie innych, inwazyjnych procedur anestezjologicznych
 • zakładanie dostępów naczyniowych w trybie pilnym do zabiegów hemodializoterapii
 • prowadzenie zabiegów resuscytacji krążeniowo-oddechowej i innych interwencji w stanach zagrożenia życia u pacjentów hospitalizowanych
 • szkolenie personelu medycznego oraz pozostałych pracowników szpitala w zakresie zaawansowanych (ALS) i podstawowych (BLS) zabiegów resuscytacyjnych

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt.

Struktura organizacyjna i wyposażenie oddziału

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii funkcjonuje od maja 2015 roku. Znajduje się na II piętrze szpitala Nefrolux w Siemianowicach Śląskich. Oddział dysponuje:

 • 9 stanowiskami intensywnej terapii, w tym 1 stanowiskiem, odpowiadającym warunkom izolatki
 • najnowocześniejszym sprzętem, zgodnym ze standardami Narodowego Funduszu Zdrowia i rozporządzeniami Ministra Zdrowia (pompy infuzyjne, respiratory z zaawansowanymi trybami wentylacji, respiratory transportowe, elektryczne łóżka, kardiomonitory, pulsoksymetry, monitory hemodynamiczne z możliwością pomiaru rzutu serca, aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej, wideobronchoskop, zestawy do przezskórnej tracheostomii i ratunkowego udrażniania dróg oddechowych, aparat do wykonywania przyłóżkowych zdjęć radiologicznych)

Lokalizacja oddziału w sąsiedztwie różnych pracowni diagnostycznych, m.in. Laboratorium Analitycznego, Pracowni RTG, Pracowni TK i Pracowni Endoskopii, pozwala na szybką i pełną diagnostykę naszych pacjentów.

Zespół lekarski stanowią specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, którzy bezustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe podczas krajowych i zagranicznych kursów.

Personel

Kierownik Oddziału

 • Lek. med. Wojciech Pałuchowski - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lekarze

 • Lek. med. Jarosław Janka - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Lek. med. Maciej Miszta - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Lek. med. Aleksandra Karoń – Gutowska - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Lek. med. Kinga Myszkowska – Latacz - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Lek. med. Dominik Olejniczak - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Lek. med. Krzysztof Wencel - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Lek. med. Leszek Włodarczyk - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Lek. med. Barbara Wojtala - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Lek. med. Piotr Musiał - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Dr n. med. Piotr Rzytki - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pielęgniarki

 • Bożena Bury - Pielęgniarka Koordynująca