Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii to nowoczesna jednostka, spełniająca restrykcyjne – krajowe i europejskie standardy pod względem lokalowym i sprzętowym. Wysoko wyspecjalizowany zespół lekarsko-pielęgniarski zapewnia kompleksową, profesjonalną opiekę nad pacjentami w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.


Profil leczenia i zakres świadczonych usług

Oddział świadczy szereg usług medycznych zarówno na rzecz pacjentów hospitalizowanych w szpitalu Nefrolux, jak i korzystających ze świadczeń ambulatoryjnych.

Zakres usług:

 • Konsultacje anestezjologiczne w oddziałach zabiegowych w ramach przygotowania pacjentów do planowych i nagłych zabiegów operacyjnych
 • Konsultacje anestezjologiczne w oddziałach niezabiegowych
 • Wykonywanie znieczuleń do zabiegów przeprowadzanych w Pracowni Endoskopii
 • Opieka pooperacyjna i ciągłe monitorowanie bólu pooperacyjnego w oparciu o specjalnie opracowane standardy postępowania przeciwbólowego
 • Prowadzenie właściwego postępowania przeciwbólowego u pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym zarówno planowym, jak i pilnym
 • Zakładanie wkłuć centralnych oraz wykonywanie innych, inwazyjnych procedur anestezjologicznych
 • Zakładanie dostępów naczyniowych w trybie pilnym do zabiegów hemodializoterapii
 • Prowadzenie zabiegów resuscytacji krążeniowo-oddechowej i innych interwencji w stanach zagrożenia życia u pacjentów hospitalizowanych
 • Szkolenie personelu medycznego oraz pozostałych pracowników szpitala w zakresie zaawansowanych (ALS) i podstawowych (BLS) zabiegów resuscytacyjnych


Wyposażenie oddziału

Oddział dysponuje:

 • 10 stanowiskami intensywnej terapii, w tym 1 stanowiskiem, odpowiadającym warunkom izolatki
 • Najnowocześniejszym sprzętem, zgodnym ze standardami Narodowego Funduszu Zdrowia i rozporządzeniami Ministra Zdrowia (pompy infuzyjne, respiratory z zaawansowanymi trybami wentylacji, respiratory transportowe, elektryczne łóżka, kardiomonitory, pulsoksymetry, monitory hemodynamiczne z możliwością pomiaru rzutu serca, 3 aparaty do ciągłej terapii nerkozastępczej, wideobronchoskop, zestawy do przezskórnej tracheostomii i ratunkowego udrażniania dróg oddechowych, aparat do wykonywania przyłóżkowych zdjęć radiologicznych)
 • Czujnik ciśnienia śródczaszkowego


Personel

Kierownik Oddziału

 • Lek. med. Wojciech Pałuchowski - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pielęgniarka Koordynująca

 • Patrycja Lis