Stacja Dializ w Rudzie Śląskiej prowadzi kompleksową opiekę nad pacjentami ze schyłkową niewydolnością nerek.

Świadczy usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Zakres usług

  • HemodializoterapiaWyposażenie stacji dializ

Jednostka dysponuje:

  • 25 stanowiskami dializacyjnymi
  • Nowoczesnym sprzętem medycznym


Personel

Kierownik Stacji Dializ

  • Dr n. med. Roman Rudka - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Nefrologii

Pielęgniarka Koordynująca

  • Beata Horzela