Poradnia Nefrologiczna w Bytomiu zapewnia pacjentom z chorobami nerek pełną diagnostykę i leczenie. Jednostka zatrudnia zespół lekarsko-pielęgniarski z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie nefrologii. Współpracuje z Oddziałem Nefrologicznym oraz ze specjalistami z innych dziedzin, zapewniając kompleksowość procesu diagnostyczno-leczniczego.

Poradnia świadczy usługi bezpłatnie.


Profil leczenia i zakres usług

  • Diagnostyka i leczenie chorób nerek


Inne jednostki