Stacja Dializ w Będzinie prowadzi kompleksową opiekę nad pacjentami ze schyłkową niewydolnością nerek.

Świadczy usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Zakres usług

  • Hemodializoterapia


Inne jednostki

Wyposażenie stacji dializ

Jednostka dysponuje:

  • 12 stanowiskami dializacyjnymi
  • Nowoczesnym sprzętem medycznym


Personel

Kierownik Stacji Dializ

  • dr n. med. Urszula Spiechowicz – Zatoń -

Pielęgniarka Koordynująca

  • Wiesława Kopa