Polityka Jakości

Racjonalnie wykorzystując środki finansowe, którymi dysponujemy, dążymy do świadczenia usług medycznych na najwyższym, specjalistycznym poziomie gwarantującym zaspokojenie zdrowotnych potrzeb i oczekiwań pacjentów. Mając na względzie oddziaływanie placówek Spółki NEFROLUX na środowisko naturalne, dokładamy wszelkich starań aby zapewnić naszym pacjentom usługi wysokiej jakości, nie zapominając jednakże o potrzebie poszanowania środowiska naturalnego, w którym żyjemy oraz oczekiwaniach władz i mieszkańców miasta w tym zakresie.

Deklarujemy, że nasz pacjent otrzyma profesjonalną usługę medyczną dzięki:

  • stałemu podnoszeniu kompetencji i świadomości jakościowej naszego personelu,
  • standaryzacji pracy personelu,
  • stosowaniu nowoczesnych urządzeń i technologii medycznych,
  • kompleksowości usług,
  • badaniu satysfakcji pacjenta i wykorzystaniu wyników do doskonalenia jakości usług medycznych,
  • rozwój infrastruktury dla zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne,
  • doskonalenie gospodarki mediami i odpadami,
  • doskonalenie zdolności do reagowania na sytuacje awaryjne stanowiące zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Współwłaściciele Spółki NEFROLUX zobowiązują się do zagwarantowania niezbędnych zasobów do realizacji tych działań i zapewnienia, że każdy pracownik naszej placówki dołoży wszelkich starań dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów.

Efektem ciągłego doskonalenia i podnoszenia jakości świadczonych usług jest poddawanie Spółki NEFROLUX ocenom zewnętrznym a potwierdzeniem tego są uzyskane certyfikaty jakości: ISO 14001 oraz 9001:2008.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania (pobierz)

Współwłaściciele Wojciech Kamiński, Maciej Kamiński

Formularz kontaktowy  • Deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia. (Pełna treść)
  • Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z polityką RODO przez NEFROLUX LUCJAN SOBIERAJ, WOJCIECH KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą: ul. Szpitalna 6, 41-100 Siemianowice Śląskie w celu kontaktu w związku ze zgłoszonym pytaniem oraz przyjmuję do wiadomości, że NEFROLUX LUCJAN SOBIERAJ, WOJCIECH KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA jest Administratorem Danych Osobowych.