Podstawowym celem spółki Nefrolux jest udzielanie świadczeń w zakresie stacjonarnej, doraźnej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia lub komercyjnie.

Szpital Nefrolux posiada również bazę diagnostyczną oraz dział rehabilitacji i fizykoterapii, realizujące świadczenia na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych, leczonych ambulatoryjnie oraz kierowanych przez inne zakłady opieki zdrowotnej, współpracujące ze szpitalem.

Realizując swoje cele, szpital Nefrolux wykonuje zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia. W związku z powyższym, opracowana została misja szpitala, która brzmi:

Zdrowie i zadowolenie pacjenta naszym celem”

Jej treść na trwałe wpisała się w świadomość zarówno pracowników i pacjentów, jak i kontrahentów oraz społeczności lokalnej.

Formularz kontaktowy