Misja szpitala

Podstawowym celem Szpitala Nefrolux jest udzielanie kompleksowych świadczeń medycznych w zakresie stacjonarnej, doraźnej, ambulatoryjnej, a także specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz komercyjnie.

Szpital Nefrolux posiada również kompleksową bazę diagnostyczną oraz dział rehabilitacji i fizykoterapii, realizujące świadczenia na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych, leczonych ambulatoryjnie oraz kierowanych przez inne zakłady opieki zdrowotnej, współpracujące ze szpitalem.

Od początku swojej działalności, Nefrolux konsekwentnie poszerza zakres świadczonych usług medycznych. Podejmuje działania, mające na celu stały rozwój placówki oraz jej dostosowanie do problemów i potrzeb zdrowotnych ludzi z woj. śląskiego i całej Polski.

W swoich działaniach stara się łączyć fachową wiedzę, długoletnie doświadczenie, wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną i nowoczesne technologie medyczne z przyjaznym nastawieniem oraz ukierunkowaniem na dobro i komfort pacjentów. Gwarantuje kompleksową opiekę medyczną, a także bezpieczeństwo i skuteczność oferowanych usług medycznych.

Realizując swoje cele, szpital Nefrolux wykonuje zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, jak również poprawie stanu zdrowia pacjentów. W związku z powyższym, opracowana została misja szpitala, której motto brzmi:

„Zdrowie i zadowolenie pacjenta, naszym celem.”

Jej treść na trwałe wpisała się w świadomość pacjentów, jak również naszych pracowników, kontrahentów oraz lokalnej społeczności.

Formularz kontaktowy  • Deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia. (Pełna treść)
  • Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z polityką RODO przez NEFROLUX LUCJAN SOBIERAJ, WOJCIECH KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą: ul. Szpitalna 6, 41-100 Siemianowice Śląskie w celu kontaktu w związku ze zgłoszonym pytaniem oraz przyjmuję do wiadomości, że NEFROLUX LUCJAN SOBIERAJ, WOJCIECH KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA jest Administratorem Danych Osobowych.