W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS -C oY -2 oraz pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach informujemy, iż z dniem 23.03.2020r. wprowadzony zostaje BEZWZGLĘDNY zakaz odwiedzin u osób przebywających na oddziałach, jak również zakaz opuszczania budynku przez pacjentów.