Nazwa
badania
odst Cena badania bez kontrastu  odstęp Cena badania z kontrastem
 TK głowy  270 zł  350 zł
 TK przysadki mózgowej  270 zł  350 zł
TK oczodołów  190 zł  290 zł
 TK twarzoczaszki  240 zł  340 zł
 TK piramid kości skroniowych  240 zł  340 zł
 TK zatok obocznych nosa  190 zł  290 zł
 TK nosogardzieli ( TK szyi)  280 zł  380 zł
 TK klatki piersiowej i śródpiersia  260 zł  360 zł
 TK jamy brzusznej  260 zł  360 zł
 TK miednicy  260 zł  360 zł
 TK kończyny górnej lub dolnej  260 zł  360 zł
 TK kręgosłupa (C, Th, L-S)  260 zł  360 zł
 TK badania dwóch okolic anatomicznych (przylegających) 420 zł 490 zł
 TK angiografia  540 zł