DLA PACJENTA:

DOKUMENTACJA MEDYCZNA:

 • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

  Pacjenci i osoby przez nich upoważnione oraz podmioty wskazane w Rozporządzeniu mają prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz otrzymania jej kopii, wyciągu lub odpisu na każdym etapie jej tworzenia, tj. podczas trwania świadczenia zdrowotnego oraz po jego zakończeniu.

   

  Zasady udostępniania dokumentacji medycznej dla Pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego i osoby upoważnionej oraz firmy ubezpieczeniowej (POBIERZ)

  Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej (POBIERZ)

  Oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej (POBIERZ)

   

INFORMACJE O WYKONYWANYCH BADANIACH:

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW: