DLA PACJENTA:

DOKUMENTACJA MEDYCZNA:

 • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

  Pacjenci i osoby przez nich upoważnione oraz podmioty wskazane w Rozporządzeniu mają prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz otrzymania jej kopii, wyciągu lub odpisu na każdym etapie jej tworzenia, tj. podczas trwania świadczenia zdrowotnego oraz po jego zakończeniu.

  „Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej pobierane są wyłącznie w sytuacji, gdy: pacjent, przedstawiciel ustawowy pacjenta, osoba upoważniona przez pacjenta zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie.
  Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”
   

  Zasady udostępniania dokumentacji medycznej dla Pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego i osoby upoważnionej oraz firmy ubezpieczeniowej (POBIERZ)

  Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej (POBIERZ)

  Oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej (POBIERZ)

   

INFORMACJE O WYKONYWANYCH BADANIACH:

 • Gastroskopia

  Endoskopia to ogólna nazwa zabiegów diagnostyczno-leczniczych polegających na badaniu wnętrza ciała przy wykorzystaniu endoskopów czyli aparatów umożliwiających doprowadzenie światła oraz optyki do wnętrza ciała. Badania endoskopowe polegają na wprowadzaniu do wnętrza ciała pacjenta sondy endoskopu i oglądaniu górnego lub dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

  Panendoskopia (często w języku potocznym nazywana gastroskopią) to metoda diagnostyczna górnego odcinka przewodu pokarmowego tj. przełyku, żołądka i dwunastnicy, należąca do grupy badań endoskopowych czyli badań wnętrza ciała. Wykonuje się ją w celu diagnostycznym lub terapeutycznym (zabiegowym).

  Aby właściwie przygotować się do badania prosimy o zapoznanie się z poniższą ulotką informacyjną, dostarczenie wyników poprzednich badań oraz przyniesienie w/w ulotki ze sobą wraz z pisemnym skierowaniem na badanie wg wzoru. Na badanie należy zgłosić się 30 minut przed wyznaczonym terminem badania.

  Panendoskopia Ulotka (POBIERZ)

 • Polipektomia Endoskopowa

  Endoskopia to ogólna nazwa zabiegów diagnostyczno-leczniczych polegających na badaniu wnętrza ciała przy wykorzystaniu endoskopów czyli aparatów umożliwiających doprowadzenie światła oraz optyki do wnętrza ciała. Badania endoskopowe polegają na wprowadzaniu do wnętrza ciała pacjenta sondy endoskopu i oglądaniu górnego lub dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

  Polipektomia endoskopowa to zabieg polegający na usunięciu z wnętrza przewodu pokarmowego patologicznej zmiany zwanej polipem czyli guzowatego tworu wyrastającego z błony śluzowej.

  Aby właściwie przygotować się do badania prosimy o zapoznanie się z poniższą ulotką informacyjną, dostarczenie wyników poprzednich badań oraz przyniesienie w/w ulotki ze sobą wraz z pisemnym skierowaniem na badanie wg wzoru. Na badanie należy zgłosić się 30 minut przed wyznaczonym terminem badania.

  Polipektomia Endoskopowa Ulotka (POBIERZ)

  Kolonoskopia-przygotowanie do badania (POBIERZ)

 • Badania RTG

  Zdjęcie rentgenowskie potocznie nazywane RTG to jedno z podstawowych badań obrazowych w medycynie będące dwuwymiarowym obrazem zarejestrowanym podczas prześwietlania wiązką promieniowania rentgenowskiego narządów osoby poddanej badaniu.

  Aby właściwie przygotować się do badania prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ulotką informacyjną, dostarczenie wyników poprzednich badań oraz przyniesienie pisemnego skierowania na badania wg wzoru. Na badanie należy zgłosić się 15-20 minut przed wyznaczonym terminem badania.

   

  Skierowanie na Badanie RTG

  RTG Czaszki

  RTG jamy brzusznej

  RTG Klatki Piersiowej

  RTG Kości i Stawów

  RTG kręgosłupa lędźwiowego

  RTG Kręgosłupa Szyjnego i Piersiowego

  RTG Miednicy

  RTG Zatok

  Urografia

 • Badania Tomografii Komputerowej

  Tomografia Komputerowa (TK) to specjalna metoda diagnostyczna wykorzystująca promieniowanie jonizujące, która pozwala na uzyskanie licznych obrazów przekrojowych (2D) i/lub przestrzennych (3D) badanej osoby.

  Aby właściwie przygotować się do badania prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ulotką informacyjną, dostarczenie wyników poprzednich badań oraz przyniesienie pisemnego skierowania na badania wg wzoru. Na badanie należy zgłosić się 15-20 minut przed wyznaczonym terminem badania.

   

  Skierowanie na Badanie TK

  Tomografia Komputerowa Głowy – Informacje o Badaniu

  Tomografia Komputerowa Innych Części Ciała – Informacje o Badaniu

  Tomografia Komputerowa Jamy Brzusznej – Informacje o Badaniu

  Tomografia Komputerowa Klatki Piersiowej – Informacje o Badaniu

  Tomografia Komputerowa Szyi – Informacje o Badaniu

SKARGI I WNIOSKI:

 • Zgłaszanie skarg i wniosków

  W sprawie skarg i wniosków przyjmuje Pielęgniarka Naczelna w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 14.00 .

  Skarga lub wniosek mogą być składane osobiście w siedzibie zakładu w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szpitalnej lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu głównego.

  tel. 32 621 27 00

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW: